Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

PVV wil hogere straf ouderenmishandeling

07-11-2011

De PVV wil plegers van ouderenmishandeling zwaarder straffen. Omdat de oudere vaak afhankelijk is van de dader (familie of verzorger) en fysiek de zwakste partij is, zou het vonnis, wat de PVV betreft, drie keer zo hoog uit mogen vallen. Dit voorstel zal PVV-Kamerlid Fleur Agema, woensdag presenteren bij de begrotingsbespreking van het ministerie van VWS.

Verwijsindex

Agema vindt verder dat politiemensen ook als er geen aangifte is gedaan, vaker in actie moeten komen bij signalen dat het niet goed gaat en een oudere niet de zorg krijgt die nodig is. Ook moet er een verwijsindex voor ouderen komen. Ouderen die in beeld zijn bij een hulpverlenende instantie zouden in het systeem herkenbaar moeten zijn, als signaal aan andere hulpverleners.

Meldpunt

Deze zomer opende staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten het meldpunt ouderenmishandeling, dat in vier maanden Inmiddels 80 meldingen bij Meldpunt Ouderenmishandeling kreeg. Volgens deskundigen komt ouderenmishandeling relatief veel voor. Schattingen gaan uit van enkele honderdduizenden gevallen per jaar.