Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling

08-09-2011

De aanmelding voor de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling is weer begonnen. Voor de zevende keer (als opvolger van de voormalige Jan Brouwerprijs) willen stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling op deze manier initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling.

De organisatie is in handen van Stade Advies B.V. in Utrecht. De prijs bestaat uit een bedrag van 20.000 euro, te verdelen over één of twee winnaars. Wie dat zijn wordt in de zomer van 2012 bekendgemaakt . Aanmelden kan tot 1 december 2011.

Criteria

De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury aan de hand van de volgende criteria:

  • het project richt zich - direct of indirect - op het voorkómen van kindermishandeling;
  • er is over het project gepubliceerd (de publicatie dient niet ouder te zijn dan drie jaar);
  • er is een beschrijving van het project gericht op overdraagbaarheid van het project;
  • het project is geëvalueerd/te evalueren;
  • het project is vernieuwend.

Eerdere winnaars

Eerdere winnaars zijn het weerbaarheidproject Rots en Water, het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum, prof. dr. Andries van Dantzig (1921-2005) als vertegenwoordiger van actiegroep RAAK en de projecten Bemoeizorg in de JGZ 0-19 jaar, Ouder- en Kindzorg Extra , Jepie Pikin, 'Als het misgaat bel ik jou', de jongerentheaterproductie Stuk, STUKYOUTOO en ‘VoorZorg- Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding’.