Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Minder aangiftes huiselijk geweld Noord- en Oost-Gelderland

09-03-2011

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld in Noord- en Oost-Gelderland neemt af. In 2010 noteerde de politie 730 aangiftes. Dat waren er respectievelijk 107 en 123 minder dan in 2009 en 2008.

De politie hoopt dat de daling wordt veroorzaakt doordat samenwerkende hulpverleningsinstanties ernaar streven om in een zo vroeg mogelijk stadium hulpverlening op gang te brengen. Tegelijkertijd wil zij dit jaar met andere hulpverleningsorganisaties extra aandacht besteden aan huiselijk geweld, zodat meer incidenten uit de anonimiteit worden gehaald.

Tijdelijk huisverbod

Belangrijk hulpmiddel in het stoppen van geweld is de Wet tijdelijk huisverbod die op 1 januari 2009 werd ingevoerd. In 2010 zijn in de politieregio 72 huisverboden opgelegd. Geweldszaken worden ook direct gemeld bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld. Deze organisatie gaat direct aan de slag met de begeleiding van betrokkenen.