Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eigen meldcode voor verpleegkundigen en verzorgenden

10-02-2011

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Het ministerie van VWS ontwikkelde eerder al een externe linkbasis meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De beroepsvereniging heeft hiervan nu een uitwerking voor verpleegkundigen en verzorgenden gemaakt. Die werd deze week gepresenteerd tijdens het lustrumcongres van de V&VN.

Stappenplan

In de meldcode wordt onder andere uitgelegd wat de termen kindermishandeling en huiselijk geweld betekenen en op welke signalen en risicofactoren verpleegkundigen moeten letten. Ook bevat de meldcode een stappenplan, waarin staat welke stappen verpleegkundigen moet doorlopen voordat zij tot het besluit komen om een melding te doen.

Begin deze maand gaf staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten aan dat zij een meldcode de aangewezen manier om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Zij reageerde op een kamermeerderheid van PVV, VVD en PvdA die de voorkeur aan een meldplicht voor professionals in onder andere de gezondheidszorg. De beroepsorganisatie is blij dat de staatssecretaris de voorkeur geeft aan een meldcode.

De pdf bestandcomplete meldcode (pdf, 276 Kb) (via website van V&VN).