Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuw opvangconcept in Leeuwarden

10-02-2011

De Veilige Veste, het nieuwe opvangconcept voor meiden die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys of eergerelateerd geweld, gaat definitief door. Fier Fryslân en woningstichting WoonFriesland hebben gisteren de plannen, die gerealiseerd worden in het voormalige politiebureau in Leeuwarden, officieel gepresenteerd.

De Veilige Veste rust op twee duurzame peilers: sociale én fysieke duurzaamheid. Sociale duurzaamheid omdat Fier Fryslân de meiden niet langer meer wil verstoppen in anonieme huizen, maar hen een plek wil bieden waar ze niet bang hoeven te zijn en zich veilig voelen. Het nieuwe gebouw biedt bescherming en veiligheid. De Veilige Veste heeft straks bovendien de mogelijkheid – zo nodig samen met de politie – familie, partners of anderen die de jonge vrouwen bedreigen bij de Veilige Veste uit te nodigen en daarmee tot een oplossing te komen van de problemen.

Passief bouwen

WoonFriesland, de eigenaar van het gebouw, zorgt voor fysieke duurzaamheid door bij de verbouw het concept van ‘passief bouwen’ toe te passen. Dat betekent dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. Er wordt gestreefd naar een zeer laag energiegebruik en een goed binnenklimaat, zowel in de winter als in de zomer. Gemeente Leeuwarden staat achter dit project. Wethouder Isabelle Diks: ‘Met de Veilige Veste nemen WoonFriesland en Fier Fryslân duidelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het initiatief draagt eraan bij dat Leeuwarden in 2020 energieneutraal is. Het is een helder signaal. Het project toont aan dat met durf, innovatie en doorzettingskracht bestaande bebouwing heel goed te verduurzamen is. Fysieke én sociale duurzaamheid gaan in de Veilige Veste prachtig hand in hand.’

In mei 2011 start WoonFriesland met de verbouwing van het voormalige politiebureau. Alle ruimtes krijgen een nieuwe bestemming, inclusief de cellenblokken. Het sportcomplex kan naar verwachting in september 2011 in gebruik genomen worden door Fier Fryslân. De Veilige Veste wordt waarschijnlijk in februari 2012 opgeleverd. Voor de beveiliging en de inrichting van de Veilige Veste is veel geld nodig. Inmiddels hebben diverse organisaties hun steun toegezegd voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Dat is nog niet genoeg. Fier Fryslân is daarom op zoek naar partners die dit bijzondere project willen sponsoren, adopteren of erin willen investeren.

Meer informatie