Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Ouderverstoting wordt te laat herkend’

10-06-2011

Ouderverstoting, ook wel bekend als Parental Alienation Syndrome (PAS), moet worden opgenomen in de nieuwe versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Dat stelt pedagoog Joep Zander, die promotieonderzoek doet aan de Universiteit van Amsterdam naar mogelijkheden van het herstel van PAS, in het dagblad De Pers.

Er is sprake van PAS wanneer een kind na een scheiding - zonder aanwijsbare reden - een ouder niet meer wil zien, wat is toe te schrijven aan de houding van de ouder waar het kind bij woont. Het kind wordt hierdoor onzeker, vatbaar voor zelfhaat en raakt op latere leeftijd in de knoop.

Van levensbelang

Joep Zander pleit er in De Pers voor dat PAS aan de vijfde versie van de DSM wordt toegevoegd. “Vooral omdat het dan herkend en erkend kan worden. Dat is van levensbelang voor slachtoffers; kinderen én volwassen geworden kinderen.”

De Nederlandse familierechtadvocate Mirjam Schoots is het met de pedagoog eens. “Er is te weinig kennis over en het wordt te laat herkend, waardoor het contact tussen ouder en kind niet meer te realiseren is. Opname in de DSM helpt rechters en psychologen die betrokken zijn bij een zaak in het herkennen van het gedrag van het kind zodat ze tijdig kunnen ingrijpen.”

'Sociaal verschijnsel'

Tegenstanders vinden dat de aandacht voor PAS kindermishandeling maskeert. Probeert een moeder die haar kind weghoudt bij de vader het niet gewoon te beschermen tegen een gewelddadige man? “Bovendien horen dit soort problemen niet in een psychiatrisch handboek”, zo stelt de Vlaamse professor psychologie Paul Verhaeghe. “Het is geen ziekte, het is een sociaal verschijnsel.”

Lees het hele artikel in De Pers.