Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VWS stelt ketenaanpak centraal in beleid vrouwenopvang

11-04-2011

Preventie, bescherming van slachtoffers en het versterken van de eigen kracht, dat zijn de peilers van het beleid dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) voor ogen heeft bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De ketenaanpak staat daarbij centraal. Dit schrijft zij in een stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang aan de Tweede Kamer.

Hoorzitting

De brief is opgesteld in verband met de hoorzitting aankomende donderdag (14 april 2011) over de vrouwenopvang. De staatssecretaris werkt momenteel aan plannen om de bescherming en de ondersteuning van slachtoffers te verbeteren. Zij baseert zich daarbij op het advies van de commissie De Jong die vorig jaar het advies pdf bestand‘Opvang 2.0. Naar een toekomstbestendig opvangstelsel’ (pdf, 251 Kb) uitbracht.

Deze commissie signaleerde een aantal knelpunten. Zo blijkt het bijvoorbeeld moeilijk om mannelijke slachtoffers in het opvangstelsel ¬in te passen. Verder bevat het stelsel te weinig stimulans voor gemeenten om iets te doen aan preventie en nazorg bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook de verbinding tussen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling kan beter.

Oplossingsrichtingen

De commissie heeft vier oplossingsrichtingen gegeven voor een toekomstbestendig stelsel van de opvang en hulp van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties:

  1. Verbeter de sturing binnen het stelsel;
  2. Zorg dat het stelsel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
  3. Zorg voor een meer samenhangende aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties;
  4. Stem de regio’s opvang en veiligheid op elkaar af.

Veldhuijzen van Zanten laat weten de ketenaanpak (preventie, signaleren en melden, opvang en hulp, nazorg) in haar plannen centraal te stellen.