Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

ITJ complimenteert Haarlemse aanpak kindermishandeling

12-10-2011

Haarlem krijgt complimenten van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) voor haar aanpak en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vrijdag overhandigt programmadirecteur Esther Deursen het eindrapport van een evaluatie en monitoring door het ITJ van het Haarlemse 'Actieplan kindermishandeling Haarlem Schalkwijk' aan de Haarlemse wethouder Van der Hoek, (Welzijn, Gezondheidszorg).

De gemeente Haarlem wil huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen en bestrijden. In 2007 heeft Integraal Toezicht Jeugdzaken een onderzoek gedaan naar de preventie en aanpak van kindermishandeling in Schalkwijk.

Mede naar aanleiding van hun aanbevelingen uit het onderzoek en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de preventie en bestrijding van kindermishandeling, heeft de gemeente Haarlem verschillende maatregelen genomen. “Ons college is blij met de complimenten vanuit ITJ voor onze aanpak”, aldus Van der Hoek. “Wij blijven ons inzetten om onze aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren.”

Succesvolle maatregelen

ITJ heeft in de afgelopen periode door middel van monitoring de implementatie van de maatregelen uit het ‘actieplan kindermishandeling Haarlem Schalkwijk’ gevolgd. Uit de eindrapportage blijkt dat in de gemeente Haarlem succesvolle maatregelen genomen zijn voor verbetering. Zoals :

  • De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn op beleidsmatig en uitvoerend niveau meer op elkaar aangesloten;
  • Het convenant zorgcoördinatie in Zuid-Kennemerland;
  • De aansluitingsafspraken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met Bureau Jeugdzorg;
  • De werkgroep ZAT- CJG, waarin afspraken worden gemaakt over de aansluiting van de Zorg Advies Teams (ZAT’s) in het onderwijs op de Centra voor Jeugd en Gezin.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal aanvullende maatregelen opgesteld, zoals:
het opzetten van het Netwerk Aandachtsfunctionarissen, het trainen van leerkrachten en intern begeleiders van het primair onderwijs en het organiseren van de Opvoedweek.

Regionaal handelingsprotocol

Ook wordt gewerkt aan een regionaal handelingsprotocol voor alle beroepskrachten in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland die met jeugdigen werken. Hierin staat een lijst met signalen voor kindermishandeling, praktische stappen (volgens de meldcode kindermishandeling) en contactgegevens van betrokken organisaties in de regio. Daarnaast is in Zuid-Kennemerland gestart met het opzetten van de Academische Werkplaats Kindermishandeling, waar het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling onderdeel van uitmaakt.

Meer informatie