Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoeksraad: 'Jeugdzorg grijpt te laat in’

13-01-2011

Medewerkers van jeugdzorg wachten te lang met ingrijpen als er signalen zijn dat een kind is mishandeld. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een studie naar de aanpak van kindermishandeling die vandaag is gepubliceerd.

De overheid is onder de huidige omstandigheden onvoldoende in staat om haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jonge kinderen tussen nul en twaalf jaar binnen gezinnen waar te maken, concludeert de Onderzoeksraad. De raad, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, bestudeerde 27 gevallen van kindermishandeling met fatale en bijna‐fatale afloop.

Rol van de overheid

Volgens de onderzoekers zetten medewerkers van jeugdzorg te lang in op samenwerking met de ouders bij vermoedens van kindermishandeling. Daardoor komt de rol van de overheid, die volgens internationale verdragen verantwoordelijk is voor de veiligheid van kinderen, onvoldoende uit de verf.

Verder zijn andere beroepskrachten die hulp verlenen aan het gezin, zoals artsen, maatschappelijk werkers en GGZ‐medewerkers, niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de jeugdzorg. De Onderzoeksraad is van mening dat de professionals van de jeugdzorg daardoor onvoldoende in staat worden gesteld om een goede risicoinventarisatie te maken met betrekking tot de veiligheidssituatie van het kind. Ook wanneer de kinderrechter een beschermingsmaatregel heeft opgelegd en het kind onder toezicht staat van jeugdzorg is de informatievoorziening door en samenwerking met andere beroepskrachten niet gegarandeerd.

Betere instrumenten

De raad vindt dat jeugdzorgmedewerkers betere instrumenten moeten krijgen om hun werk te kunnen doen. Ze moeten zo veel mogelijk informatie over het kind en het gezin kunnen verzamelen, en minder afhankelijk worden van de relatie met de ouders. De richtlijnen waarmee het personeel van jeugdzorg werkt, dienen bovendien scherper te worden geformuleerd. Ook zou jeugdzorg meer deskundigen moeten inschakelen om forensisch-medisch onderzoek te doen naar de oorzaak van letsel als dat bij kinderen wordt aangetroffen.

Als kindermishandeling eenmaal is vastgesteld, moeten ouders worden begeleid om de kans op herhaling te verkleinen, bepleiten de onderzoekers.

  • Op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kunt u het volledige externe linkonderzoeksrapport downloaden.