Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Huisverbod ook bij kindermishandeling’

14-01-2011

Het tijdelijk huisverbod moet voortaan ook bij kindermishandeling worden ingezet. Daarvoor pleit hoofdofficier Henk Korvinus van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. "Belangrijkste is, dat niet het kind weggaat bij mogelijk geweld, maar de vermoedelijke pleger."

De intensieve samenwerking tussen politie, OM, bestuur en hulpverlening met betrekking tot huiselijk geweld, heeft zijn vruchten afgeworpen, liet Korvinus gisteren tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de regionaal samenwerkende parketten in Rotterdam en Dordrecht weten. Het aantal zaken van geweld tussen volwassen (ex-)partners en huisgenoten laat een gestage daling zien, de bereidheid om melding te maken dan wel aangifte te doen, lijkt goed.

Dwingender karakter

Maar op het gebied van het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling is volgens de hoofdofficier nog een wereld te winnen. "Het aantal aangiften is weliswaar toegenomen, en het aantal zaken bij het OM ook. Maar de cijfers blijven nog steeds ver achter bij de aantallen die uit andere bronnen komen." Het OM in Rotterdam bracht het afgelopen jaar 60 zaken van kindermishandeling voor de rechter. Drie keer zoveel dan een jaar eerder. Het ging om ernstige zaken waarbij kinderen zeer zwaar mishandeld zijn. Soms met de dood tot gevolg. Met het huisverbod wil Korvinus een halt toeroepen aan minder zware vergrijpen.

Volgens hem wordt een belangrijke stap gezet met het landelijk ‘Protocol meldingen kindermishandeling door bureaus Jeugdzorg bij de politie en OM’. Dat protocol, ingevoerd in 2011, zal zo snel mogelijk ook in de regio Rotterdam ondertekend en ingevoerd worden. De melding van kindermishandeling krijgt daarmee een dwingender karakter voor hulpverleners van minderjarigen.