Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Relationeel geweld onder jongeren onder de loep

14-01-2011

Bijna een op de vijf jongeren heeft wel eens een klap gehad van hun vriend of vriendin (18 procent). Veertien procent vindt dat een klap in een relatie best moet kunnen. Dat blijkt uit een enquête van TopX, het jongerenpanel van het tv-programma EenVandaag.

1.750 jongeren vulden de enquête in. Opvallend is dat meer jongens dan meisjes aangaven dat ze wel eens een klap gekregen hebben. Bij de jongens gaat het om 20 procent, bij de meisjes om 16 procent. Op de vraag of ze zelf wel eens een klap hebben uitgedeeld, gaf 14 procent een bevestigend antwoord. Een op de zeven ondervraagden geeft aan dat er binnen de relatie wel eens gedreigd is met geweld. Zowel jongens (6 procent) als meisjes (19 procent) zijn wel eens bang voor hun vriend of vriendin.

Ook ging in het TopX onderzoek aandacht uit naar geweld door de ouders. 66 Procent van de TopX leden geeft aan wel eens geslagen te zijn door ouders of opvoeders. Een op de zeven (14 procent) is vaker geslagen.

Renée Römkens, hoogleraar interpersoonlijk geweld, heeft in de actualiteitenrubriek EenVandaag op de resultaten van het onderzoek gereageerd. “We zijn het over eens dat er verruwing in de samenleving aan de hand is waar we met zijn allen tegen zijn. Maar dat die verruwing zijn wortels binnenshuis heeft, en dat daar een heel groot geweldsprobleem is, daar willen we nog niet echt aan,” stelt ze.

Bekijk de uitzending van EenVandaag.