Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veel meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

14-01-2011

Veel meer mannen dan tot nu toe werd aangenomen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Vier op de tien mensen die lijden onder geweld achter de voordeur, is man. Voorheen werd uitgegaan dat de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers 85-15 procent was.

Onderzoek

Dat blijkt uit een onderzoek door het onderzoeksbureau WODC van het ministerie van Justitie en het instituut Intervict, dat het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Elk jaar krijgen meer dan 200.000 mensen te maken met ernstig geweld in huiselijke kring. Onder de daders zijn mannen, met 83 procent, ver in de meerderheid zijn. Het onderzoek van het ministerie laat zien dat daders vaak zelf slachtoffer zijn of zijn geweest. Ook plegen ze betrekkelijk vaak andere misdrijven.

Momenteel wordt een op de vijf gevallen bij de politie gemeld - een kleine toename ten opzichte van 1997, toen het was dat 12 procent. In bijna driekwart van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%). Een kwart van de ondervraagde slachtoffers zegt een zelfmoordpoging te hebben gedaan.

Aanscherping

In een reactie schrijven de betrokken bewindslieden dat er de afgelopen jaren al veel vooruitgang is geboekt met de aanpak van huiselijk geweld. Maar op basis van het onderzoek stellen ze dat een verdere aanscherping noodzakelijk is. Zo kan de opvang van de slachtoffers nog beter. Die zijn nog niet bekend genoeg met de steunpunten huiselijk geweld die er al zijn. De ernstigste daders en mensen die herhaaldelijk in de fout gaan, staat een hardere aanpak te wachten.

Het kabinet komt later dit jaar met uitgewerkte plannen om huiselijk geweld nog meer aan te pakken.

Meer informatie

Een vooronderzoek voor het bepalen van de omvang is in 2007 reeds uitgevoerd en verschenen onder de titel: Registraties huiselijk geweld bekeken. Een vooronderzoek in het kader van vangst-hervangstschattingen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Universiteit Utrecht en Advies- en onderzoeksgroepgroep Beke.