Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Steeds meer Eigen Kracht-conferenties

14-04-2011

Het aantal aanvragen voor een ‘Eigen Kracht-conferentie’ is vorig jaar met twintig procent gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Eigen Kracht-conferenties in 2010.

Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maakt iemand samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst. Een onafhankelijke coördinator van de Eigen Kracht Centrale brengt iemands sociale netwerk bijeen en organiseert de conferentie. Deze methodiek kan in heel veel situaties worden ingezet, ook bij huiselijk geweld.

Vorig jaar maakten in totaal bijna 10.000 Nederlanders een Eigen Kracht-conferentie mee, als degene voor wie een plan werd gemaakt of als familielid, vriend, bekende of professional. Ongeveer tweederde van de deelnemers is van mening dat de situatie na enkele maanden verbeterd is.

De aanvragen van Bureau Jeugdzorg jeugdbescherming voor een conferentie stegen vorig jaar maar liefst met 28 procent. Ook het aantal aanvragen van Bureau Jeugdzorg jeugdreclassering nam relatief sterk toe.