Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eindhoven blijft investeren in aanpak huiselijk geweld

14-06-2011

De gemeente Eindhoven stelt ruim 550.000 euro subsidie beschikbaar voor voortzetting van de gezamenlijke aanpak van relationeel geweld. Hiermee wordt onder andere het Steunpunt Huiselijk Geweld doorontwikkeld tot een herkenbaar fysiek steunpunt. Daarnaast wordt ook de inzet van het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld voortgezet.

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Eindhoven blijft groeien. Kwamen er in 2004 bij het Steunpunt Huiselijk Geweld nog 81 meldingen binnen, in 2010 waren dat er 1215. Het aantal meldingen neemt toe omdat het taboe rond relationeel geweld langzaam wordt afgebroken.

Taboes doorbroken

Ook het aantal meldingen over eergerelateerd geweld, dat misschien met nog meer taboes wordt omgeven, neemt de laatste tijd toe. De betrokken partijen verwachten nog een verdere toename van meldingen, zeker ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarom wordt het Steunpunt Huiselijk Geweld verder doorontwikkeld tot een herkenbaar fysiek steunpunt dat is ingericht op het groeiend aantal meldingen van huiselijk geweld in de regio Eindhoven. Ook de inzet van het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld wordt voortgezet.

Subsidie

Dit zijn twee belangrijke onderdelen van de aanpak relationeel geweld voor Eindhoven en regio. Afgelopen dinsdag besloot het college van B&W om die aanpak voort te zetten. Het college trekt daar voor de rest van 2011 ruim 550.000 euro voor uit. Dat bedrag wordt verdeeld over de verschillende subsidiepartners die, samen met Politie, gemeente en Justitie de aanpak via verschillende projecten uitvoeren, zoals de Lumens Groep, de stichting Neos, Humanitas, Reclassering Nederland en de LEV-groep.

Ruim 400.000 euro wordt besteed het Steunpunt Huiselijk Geweld waarvan (opvang)stichting Neos en Welzijn Eindhoven (onderdeel van de Lumens Groep) de front- en backoffice vormen. Ook is er specifiek aandacht voor voorkoming en melding van jeugdprostitutie via een coördinator van de Lumens Groep.

Drie-sporenbenadering

De aanpak relationeel geweld bestaat nu zeven jaar. In deze periode is de aanpak thematisch en inhoudelijk verbreed en verdiept tot een drie-sporenbenadering: een systemische bejegening van slachtoffer, pleger en de kinderen die vaak getuigen zijn van het geweld thuis. Daarvoor worden uiteenlopende instrumenten ingezet, zowel op preventief als repressief gebied. Van voorlichting op scholen, begeleiding en toezicht op plegers van huiselijk geweld tot het opleggen van huisverboden aan daders.