Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Groot beroep op maatschappelijke opvang Eindhoven

14-09-2011

Het aantal kinderen dat met hun ouders in Eindhoven in de maatschappelijke opvang wordt opgenomen, neemt flink toe. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De krant baseert zich hierbij op cijfers van opvanginstelling Neos.

Stijging

Neos registreerde in 2008 nog 187 kinderen tot zestien jaar die op diverse locaties in Eindhoven werden ondergebracht. Afgelopen jaar was dat aantal al gestegen naar 254. Dit patroon lijkt zich dit jaar nog verder door te zetten.

Tot juli was al sprake van 145 kinderen die met een ouder of soms beide ouders onderdak vonden in de Eindhovense crisisopvang van Odulpha, het Blijf van mijn Lijf-huis of in begeleid wonen. Ook in Helmond zijn de plekken voor jonge gezinnen of moeders met kinderen altijd bezet, zegt Ina Groewold, hoofd crisis- en vrouwenopvang. Er zijn echter voor Helmond echter geen concrete cijfers beschikbaar.

Gezinsfinanciering

Landelijk schommelt het aantal kinderen in de opvang rond de zesduizend. Volgens Johan Gortworst van de Federatie Opvang kunnen grote lokale verschillen optreden, bijvoorbeeld omdat er actiever wordt opgetreden tegen huiselijk geweld.

Ook de schuldenproblematiek speelt de laatste jaren een belangrijke rol, oppert Gortworst in het Eindhovens Dagblad. "Ouders met kinderen raken daardoor vaker dakloos." De financiering van de crisisopvang van de kinderen bij begeleid wonen is niet goed geregeld. De landelijke Federatie Opvang pleit daarom voor gezinsfinanciering in de toekomst.