Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld door vrouwen meestal in relationele sfeer

14-10-2011

Agressie door vrouwen vindt bijna altijd plaats in de relationele sfeer. Dat stelt Marike Lancel van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) van GGZ Drenthe. Ze deed onderzoek naar de 71 vrouwen die tussen 1998 en 2010 in de FPK waren opgenomen, zowel gedwongen als vrijwillig. De onderzoeksresultaten werden donderdag gepresenteerd op een congres over gewelddadige vrouwen.

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Ongeveer 6 procent van de TBS-patiënten in Nederland is vrouw. Zo’n 65 procent van de vrouwen die behandeld worden in de FPK, heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Meer dan de helft van hen is verslaafd aan alcohol of drugs. Maar ook de opvoeding speelt een belangrijke rol: ruim 65 procent van de opgenomen vrouwen is vroeger systematisch mishandeld en/of chronisch verwaarloosd.

De kinderen van deze vrouwen lopen dus ook het risico gewelddadig te worden. “Ze zijn dubbel belast: genetisch en door hun opvoeding”, aldus Lancel. Een derde van de kinderen van de onderzochte vrouwen is uit huis geplaatst.

Hulpverlening

Bijna alle vrouwen in de FPK worden behandeld, zijn al eerder en langdurig in contact zijn geweest met hulpverlening en GGZ. Toch pleegden ze uiteindelijk een gewelddadig feit. Daaruit leidt Lancel af dat de hulpverlening niet helemaal optimaal geweest is. 80 procent van de vrouwen die in de kliniek terechtkomen, heeft een gewelddadig delict gepleegd.

In een derde van de gevallen gaat het om brandstichting, nog een derde heeft geweld gebruikt of heeft daarmee gedreigd en nog eens een derde zit er voor doodslag op poging tot doodslag. Bij de helft van de gevallen is de partner slachtoffer van het geweld, bij 25 procent de kinderen.

Meer informatie