Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Twente zeer tevreden over huisverbod

14-10-2011

Het huisverbod is een doeltreffend middel om huiselijk geweld te stoppen en hulpverlening op gang te brengen. Dat blijkt uit onderzoek naar het tijdelijk huisverbod in Twente, dat daar sinds 1 maart 2009 aan plegers van huiselijk geweld kan worden opgelegd.

Succes

Burgemeester Jon Hermans van Almelo toont zich tevreden over de resultaten. "Het lijkt dat we meer doen dan in de rest van Nederland, maar we zien dan ook succes door er bovenop te zitten", laat hij in de Twentse Courant Tubantia weten. In Twente werden in 2009 147 huisverboden opgelegd. Vorig jaar waren het er 224. Dat is veel, vergeleken met andere delen van het land. Vooral de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo passen de maatregel toe.

Belangrijkste doelstelling

In opdracht van de Twentse burgemeesters, heeft onderzoeksbureau Intraval nu achter de cijfers gekeken en het resultaat beoordeeld. De conclusies zijn overwegend positief. Tijdens en in elk geval ook de eerste tijd na een huisverbod voor tien dagen is geen van de slachtoffers opnieuw mishandeld. Daarmee wordt aan de belangrijkste doelstelling van de wet voldaan. Of de rust ook voor de lange termijn is gewaarborgd wordt uit het onderzoek niet duidelijk.

De onderzoeksresultaten uit Twente staan tegenover minder positieve ervaringen in Friesland. Daar bleek huiselijk geweld na afloop van een huis- en contactverbod vaak gewoon door te gaan.

Recidive

In Twente komt recidive weliswaar ook voor. Vier procent van de daders krijgt een tweede keer een huisverbod. Vooral ex-partners die zich niet kunnen neerleggen bij beƫindiging van de relatie gaan opnieuw in de fout. Huisverboden brengen scheidingen op gang of versnellen die. Uit interviews met 25 slachtoffers komt naar voren dat 14 van hen niet meer met hun partner samenwonen. Aan de andere kant zeggen de overige slachtoffers dat de relatie sterk is verbeterd.

Slachtoffers

Slachtoffers zijn tevreden over de hulp die ze krijgen. Het huisverbod heeft ze tijd gegeven om na te denken over hoe ze verder wilden, heeft ze gesteund bij al sluimerende gedachten om te scheiden en heeft de juiste hulpverlening in gang gezet. Veel achterblijvers zijn blij dat ze door de politie, hulpverlening en, of de rechter in het gelijk zijn gesteld in hun gevoel dat het huiselijk geweld niet had mogen plaatshebben. Uit huis geplaatsten zijn minder positief. In sommige gevallen zijn ze in de politiecel beland terwijl hulp door opname in een psychiatrische kliniek geregeld had moeten worden.