Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dominee pleit voor slaan kinderen

14-11-2011

“Als een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord.” Deze uitspraak van de dominee Vlietstra uit Katwijk heeft in ons land voor veel verontwaardiging gezorgd. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children noemen de uitspraak onacceptabel, schadelijk en strafbaar.

Het slaan of pijn doen van kinderen is in Nederland verboden. De Katwijkse dominee stelt in een nieuwsbrief van de Hersteld Hervormde Kerk echter dat ouders die een tegendraads kind moeten slaan. Wie dat niet doet, gaat volgens hem in tegen de wil van God. Vlietstra baseert zich op teksten uit de zeventiende eeuw, die volgens hem ''beslist nog niet uit de tijd zijn''.