Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Haagse school ‘wint’ poppenvilla om kinderen te helpen

15-02-2011

De Haagse basisschool De Ontmoeting heeft gisteren tijdens het congres 'Verder met de Regionale aanpak kindermishandeling' een LILIANE poppenvilla ontvangen. De school ontving het huis voor zijn inspanningen om in een vroeg stadium kindermishandeling en
huiselijk geweld te signaleren.

De externe linkLILIANE poppenvilla kan als hulpmiddel fungeren om te observeren of kinderen in de knel zitten. In het poppenspel laten kinderen zien wat ze uit zichzelf nooit zouden vertellen. Basisschool de Ontmoeting krijgt de poppenvilla voor zijn deelname aan de pilot SafeYouSafeMe.

Dit externe linknieuwe programma gericht op de aanpak van kindermishandeling in het onderwijs, voorziet in gesprekken met kinderen over kindermishandeling, ouderbijeenkomsten, het trainen van leerkrachten in het signaleren van en handelen bij vermoedens van kindermishandeling en aandacht voor meldcode en zorgstructuur op school. Het NIGZ ontwikkelt dit programma met financiering van Kinderpostzegels en in samenwerking met experts van onder meer het Nederlands Jeugdinstituut.