Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sponsor schenkt opvang honderden poppenvilla's

15-03-2011

Een anonieme sponsor schenkt aan alle 225 centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang en aan 240 samenwerkingsverbanden in het Nederlandse basisonderwijs een LILIANE poppenvilla. Het bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken bedraagt 750.000 euro.

De poppenvilla stimuleert in de opvangcentra het lotgenotencontact tussen kinderen. Moeders kunnen meespelen; het brengt hen en hun kinderen in een ontspannen contact. Ook wordt de poppenvilla in diverse therapeutische settings gebruikt om kinderen hun verhaal te laten vertellen.

"Er is alles aan gelegen om deze kinderen een goede herstart te geven en de poppenvilla helpt daar natuurlijk heel erg bij", zegt Johan Gortworst van de Federatie Opvang. "Want daar leer je opnieuw spelen, je gaat met je moeder samenspelen, je kunt je ideale huis gaan bouwen waar géén geweld is. Dat zijn allemaal geweldige dingen die de kinderen vaak niet hebben meegemaakt. Hier leg je weer opnieuw een basis van waaruit je als kind weer kind mag zijn."

Alle samenwerkingsverbanden van basisscholen in Nederland ontvangen vanaf volgend schooljaar een poppenvilla ten behoeve van de vroegsignalering van kinderen die stille slachtoffers zijn van (huiselijk) geweld.

Meer informatie