Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulp aan kinderen na huiselijk geweld onderzocht

16-12-2011

Hoewel er wel degelijk aandacht is voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, is hulpverlening aan deze doelgroep niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan.

De hulpverlening aan deze kinderen wordt veelal geboden door andere organisaties dan de steunpunten huiselijk geweld. De verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, registreren alleen hun eigen deel van de hulp in hun eigen systeem. Dit blijkt een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan zicht dat er op de hulpverlening voor deze doelgroep bestaat.

Drempels

Voor het onderzoek van Regioplan zijn de trajecten voor kinderen in veertig casussen huiselijk geweld (waarvan de helft huisverboden) gereconstrueerd. In deze veertig casussen hadden 47 kinderen hulp nodig. Hiervan startten er uiteindelijk 21 met een hulpverleningstraject. Het rapport ‘Voldoende geholpen?’ beschrijft welke hulp in dit soort casussen tot stand komt en welke drempels er op de weg van de hulpverlening liggen.

Door zijn beperkte omvang en kwalitatieve opzet, biedt het onderzoek geen representatief beeld van de hulpverlening aan kinderen bij huiselijk geweld. Wel zorgt het voor inzicht in de wijze waarop verantwoordelijke partijen in deze situaties handelen en in de hulp aan kinderen die op gang kan komen.