Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over inzet forensisch-pediatrische kennis bij aanpak kindermishandeling

17-05-2011

De inzet van forensisch-pediatrische kennis maakt een belangrijk onderdeel uit van de aanpak kindermishandeling. Dat heeft staatssecretarisTeeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Krachtige aanpak

Goede interpretatie van lichamelijk letsel kan bij een vermoeden van kindermishandeling uitsluitsel geven of al dan niet sprake is van fysieke mishandeling of seksueel misbruik. “Voor een krachtige aanpak van kindermishandeling is het van groot belang dat professionals binnen het strafrechtelijk kader en ook binnen de medische sector, de jeugdzorg en de jeugdbescherming op een adequate manier forensisch- pediatrische kennis inzetten”, aldus Teeven.

“Dit is ook één van de conclusies uit het recente rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid pdf bestandOver de fysieke veiligheid van het jonge kind (pdf, 1,71 MB; via website Onderzoeksraad).”

Het is de bedoeling dat in Nederland eind dit jaar de zogenoemde NODO-procedure stapsgewijs wordt ingevoerd. NODO staat voor Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van minderjarigen; een neutraal niet-justitiële procedure bij onverklaard overlijden van minderjarigen.

Forensische-pediatrische kennis

Daarnaast starten de staatssecretaris samen met zijn collega van VWS een onderzoek naar de diverse aanbieders van forensische-pediatrische kennis in Nederland. De indruk bestaat dat sprake is van een tekort in het aanbod van forensisch-pedriatrische dienstverlening.

In kaart wordt gebracht welke aanbieders er zijn, welke expertise zij in huis hebben, wat de capaciteit is en hoe de financiering is geregeld. Het streven is om dit onderzoek eind 2011 te hebben afgerond.

Nederlands Forensisch Instituut

De capaciteit van het Nederlands Forensisch Instituut is dit jaar uitgebreid van 25 naar 40 dossieronderzoeken (dit betreft onderzoek aan complexe zaken) en van 75 naar 125 consulten. In 2012 wordt de capaciteit nog eens uitgebreid naar 55 dossieronderzoeken en 175 consulten.

Het NFI is niet de enige aanbieder van forensisch-pediatrische kennis in Nederland. Er bestaan meerdere plekken waar politie en OM terecht kunnen voor deze expertise.

pdf bestandKamerbrief over inzet forensisch-pediatrische kennis bij aanpak kindermishandeling (pdf, 44 Kb)