Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Amphia Ziekenhuis screent kindermishandeling op alle afdelingen

18-02-2011

Alle artsen en verpleegkundigen van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout worden tijdens hun werk geacht te signaleren of er mogelijk sprake is van kindermishandeling. Het Amphia Ziekenhuis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland waar deze screening op alle afdelingen plaatsvindt.

Screenen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verplicht ziekenhuizen om kinderen die op hun spoedeisende hulp afdelingen komen te screenen op (vermoedens van) kindermishandeling, zowel lichamelijk, psychisch of seksueel van aard. In het belang van het kind gaat het Amphia Ziekenhuis sinds dit jaar nog verder, door de screening in het hele ziekenhuis plaats te laten vinden.

Screeningsformulier

Nederland telt per jaar vermoedelijk zo’n 150.000 tot 350.000 slachtoffers van kindermishandeling. Slechts vier procent hiervan komt uit de ziekenhuizen. Door proactieve, gestructureerde screening stijgt dit percentage.

Bij een vermoeden van mishandeling is de behandelend arts verplicht een screeningsformulier in te vullen. Maar ook een medewerker van een polikliniek mag zijn of haar zorgen doorgeven. Dat formulier wordt besproken in de commissie Signalering, Interventie en Preventie Kindermishandeling (SIP).

AMK

Daarin is ook een medewerker van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) vertegenwoordigd. Waar nodig, wordt een vervolgtraject ingegaan. Dat kan zijn hulpverlening of een melding bij AMK of Bureau Jeugdzorg. Doel voor het ziekenhuis is 'verbetering van de situatie voor het kind, bij voorkeur samen met de ouders'.

Zie voor meer informatie de externe linkwebsite van het Amphia Ziekenhuis.