Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verjaringstermijn huwelijksdwang kinderen verlengd

18-03-2011

De verjaringstermijn voor huwelijksdwang bij kinderen wordt verlengd. Ook kan straks iedereen die zich in het buitenland schuldig maakt aan huwelijksdwang of polygamie, worden vervolgd. Ook wordt de maximumgevangenisstraf voor huwelijksdwang verhoogd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn is nu zes jaar vanaf het moment van het misdrijf. De verjaringstermijn gaat straks in wanneer het kind achttien jaar is geworden. Door de ruimere termijn heeft het slachtoffer meer tijd om aangifte te doen. Voor zedenmisdrijven en besnijdenis van meisjes geldt al een verjaringstermijn vanaf achttien jaar.

Extraterritoriale rechtsmacht

Iedereen met een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland kan straks vervolgd worden als zij zich in het buitenland schuldig maken aan huwelijksdwang of polygamie. Hiervoor wordt de extraterritoriale rechtsmacht uitgebreid. Nu zijn de mogelijkheden voor vervolging van deze daders beperkt.

Maximumstraf

De maximumgevangenisstraf voor huwelijksdwang wordt verhoogd van negen maanden naar twee jaar. Ook kan de rechter voorlopige hechtenis van de dader opleggen om het slachtoffer te beschermen. Het Openbaar Ministerie krijgt daarnaast extra opsporingsbevoegdheden, zoals het opvragen van telefoon- en internetgegevens.

Het wetsvoorstel gaat nog voor advies naar de Raad van State.