Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nederland krijgt Centrum Seksueel Geweld

18-06-2011

Voor slachtoffers van een aanranding of verkrachting komt er in Utrecht een gespecialiseerd Centrum Seksueel Geweld. In dit centrum werken verschillende disciplines onder één dak protocollair met elkaar samen. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekendgemaakt.

Centrum

Het nieuwe aan het Centrum Seksueel Geweld is dat slachtoffers direct na het seksueel geweld kunnen worden opgevangen door gekwalificeerde professionals die garant staan voor adequate eerste psychologische en medische opvang, hulpverlening, opsporing en nazorg. Slachtoffers die later hulp zoeken of geen aangifte willen doen, krijgen ook hulp.

In Scandinavië en Groot-Brittannië is een dergelijk overkoepelend centrum al succesvol gebleken. Adequate eerste opvang door deskundigen verkleint het risico op medische problemen (SOA, HIV, ongewenste zwangerschap) en psychische problemen (post traumatische stressstoornis, depressie) en vergroot de kans om daders op te sporen.

Werkgroep

De werkgroep die heeft geleid tot de oprichting van het centrum bestaat uit: UMC Utrecht, Politie Utrecht, Forensische Polikliniek Kindermishandeling en de Forensische Medische Maatschap Utrecht, SOA poli GGD Utrecht en Juridische Opvang Slachtoffers Seksueel geweld advocaten. NWO draagt 40.000 euro bij aan het centrum.

Omvang

De omvang van de problematiek is niet gering: twaalf procent van de vrouwen en drie procent van de mannen in Nederland heeft ooit een verkrachting meegemaakt, aldus cijfers van de Rutgers Nisso Groep (2009). Volgens het CBS neemt het seksueel geweld in Nederland toe.

Het zoeken van hulp blijft grotendeels achterwege, onder meer uit angst voor wraakacties, ongeloof en stigmatisering. Verkrachte jongens en allochtone jongeren zoeken al helemaal nauwelijks hulp. De meerderheid van slachtoffers doet ook geen aangifte en laat zich niet medisch onderzoeken.