Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Taboe mannelijk slachtofferschap nog altijd groot

18-08-2011

Er rust nog altijd een taboe rondom mannelijk slachtofferschap. Dit taboe moet verder worden doorbroken. Daarbij moet worden meegenomen dat meer bekendheid tot een grotere vraag naar mannenopvang kan leiden. Dat is een van de conclusies van de evaluatiestudie 'Pionieren in de mannenopvang'.

Verkennende onderzoek

De vier grote steden hebben sinds 1 juli 2008 een opvang met in totaal 40 opvangplekken. Deze zijn bestemd voor slachtoffers van (dreigend) geweld in afhankelijkheidsrelaties en slachtoffers van mensenhandel.

In het verkennende onderzoek 'Pionieren in de mannenopvang' is, aan de hand van een steekproef onder (ex)slachtoffers, gekeken naar de ernst van de problematiek en naar het effect van de opvang.

Diverse achtergronden en problemen

Van de 677 mannen die zich tussen 1 juli 2008 en 31 december 2010 bij de opvang hebben aangemeld, zijn er 182 na beoordeling opgevangen. De mannen hebben diverse achtergronden en problemen.

Een ruime meerderheid is tussen de 19 en 55 jaar. Meer dan de helft is Nederlands, daarnaast komen de Marokkaanse, Turkse en Chinese nationaliteit veel voor.

Netwerk van plegers

In de meeste gevallen (40%) gaat het om geweld door de (ex)partner, maar ook mensenhandel (15%) en eergerelateerd geweld komen regelmatig voor. Vaak gaat het om bedreiging of mishandeling door familie of bekenden.

Opvallend is, dat het bij het merendeel van de mannen gaat om meerdere of zelfs een netwerk van plegers, bijvoorbeeld de partner, familie en vrienden van de partner.

In 22 procent van de gevallen is een korte time-out voldoende. Daarna gaat de man weer terug naar huis. Nazorg met ambulante hulp kan dan een oplossing zijn. Doorstroom naar eigen woonruimte is een knelpunt, omdat er weinig woningen beschikbaar zijn.

De mannenopvang in de vier grote steden wordt verlengd tot eind 2012 (zie eerdere berichtgeving).

Meer informatie