Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opening Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling

18-11-2011

Met de opening van twee Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling, in Leeuwarden en Haarlem, wordt deze maand een nieuwe werkwijze in de aanpak van kindermishandeling geïntroduceerd. De opening van beide centra vindt plaats op 28 november.

Ambitie

De ambitie van de Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling (MDC-K) is om een aanpak van kindermishandeling te ontwikkelen die kind- en gezinsvriendelijk is en waarin het kind en zijn/haar gezin centraal staat, in plaats van de werkwijze van instanties.

De snelheid van handelen en de veiligheid van kinderen wordt daarbij voorop gesteld, omdat iedere dag dat een kind mishandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt er één te veel is.

Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling

De Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling bieden:

  • een integrale samenwerking van hulpverlening en justitie;
  • een structureel multidisciplinaire werkwijze waarbij het kind en het gezin centraal staan;
  • een snelle en zorgvuldige onderzoek- en diagnostiekfase waardoor een plan van aanpak in korte tijd kan worden ontwikkeld;
  • korte lijnen met de reguliere uitvoerende hulpverlening en directe aansluiting op het plan van aanpak;
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele proces – van melding tot en met de afronding van de hulpverlening - waardoor we geen kinderen meer ‘kwijtraken’ in de lineaire keten;
  • verbinding aan de Academische Werkplaats Kindermishandeling;
  • in kaart brengen van kansen en knelpunten m.b.t. beleidsontwikkeling t.a.v. de aanpak kindermishandeling.

Meer informatie

Download de pdf bestandfactsheet MDC-K (pdf, 128 Kb)