Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

ANBO overhandigt eindrapport preventie ouderenmishandeling aan Tweede Kamer

19-12-2011

Het eindrapport van het Europese project EuROPEAN over preventie ouderenmishandeling is op 13 december aangeboden aan leden van de Vaste Kamercommissie VWS. Ton Elias, ondervoorzitter van de Commissie nam het rapport met resultaten en aanbevelingen in ontvangst.

Resultaten

De resultaten van EuROPEAN zijn een website externe linkwww.preventelderabuse.eu een online database met 40 ‘good practices’, aanbevelingen aan de Europese Unie en haar lidstaten, een overzicht van nationale culturele verschillen en achtergronden van de betrokken landen op het gebied van ouderenmishandeling en een checklist ten behoeve van nationale aanbevelingen.

Politieke agenda

Het belang om het bestrijden van ouderenmishandeling zo breed mogelijk op de politieke agenda te plaatsen om ook in andere lidstaten het publieke bewustzijn te vergroten en het taboe te doorbreken, werd onderstreept. De Europese Unie kan daarbij een coördinerende rol vervullen. Maar nationaal zijn integrale programma’s nodig. Nederland, Ierland en Oostenrijk lopen hierin al voorop.

Extra impuls

Voor Nederland kunnen de uitkomsten en aanbevelingen van EuROPEAN samen met het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ de nodige extra impuls aan preventie van ouderenmishandeling geven. De uitkomsten van de op 25 november 2011 door ANBO georganiseerde Nederlandse Expertmeeting zullen daar eveneens worden meegenomen.

Deze waren onder meer:

  • Een sturende richtinggevende overheid is nodig om een aantal zaken centraal aan te pakken
  • Er is een overkoepelend orgaan nodig t.b.v. monitoring, expertise, beleidsontwikkeling in onderlinge samenwerking tussen stakeholders.
  • Aanstellen van een onafhankelijke nationale rapporteur die de bestaande infrastructuur moet verbeteren
  • De regierol van de gemeente verbeteren en ketensamenwerking stimuleren
  • Verbetering van de relatie tussen sector Huiselijk Geweld en Ouderenzorg.
  • Landelijke en eenduidige registratie (op basis van uniformiteit bij de stakeholders)
  • In het Actieplan is te weinig aandacht voor: hulp aan plegers, empowerment van de ouderen zelf (wat kunnen ouderen zelf bijdragen aan preventie) en preventie bij mantelzorgers (ontspoorde mantelzorg voorkomen)

Ouderenmishandeling is een belangrijk maatschappelijk probleem, dat in geen enkele situatie kan worden geaccepteerd. Het is een schending van mensenrechten.

Vanuit de projectgroep EuROPEAN waren Nel Barendsen (ANBO), Marlou Min (ANBO) aanwezig en Anthony Polychronakis (GGD Rotterdam), deskundige op het terrein van preventie ouderenmishandeling .