Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Digitale checklist kindermishandeling

19-12-2011

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi ) heeft alle informatie over het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) gebundeld op een website. De LIRIK is een hulpmiddel voor beroepskrachten in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling en of het kind risico loopt in de toekomst.

Het gaat om een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt gestructureerd een oordeel te vormen. Die kan ingezet worden bij kinderen en jongeren van alle leeftijden. De lijst wordt al gebruikt door medewerkers van bureau jeugdzorg en de AMK´s maar is ook geschikt voor Centra voor Jeugd en Gezin, jeugdhulpverlening, consultatiebureaus, jeugd- en opvoedhulp en jeugd-ggz.

De LIRIK is in 2007 door het NJi ontwikkeld met en voor de bureaus jeugdzorg en AMK´s. Na een evaluatie zijn verbeteringen doorgevoerd die resulteerden in de LIRIK JZ. De checklist is na registratie te downloaden.

externe linkDe website over de LIRIK