Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Meldcode

20-05-2011

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Verplicht

Het wetsvoorstel houdt in dat professionals in de zorg, onderwijs, kinderopvang en justitie worden verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Vijfstappenplan

De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode gaat gelden voor professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de databank Meldcode op deze site.