Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gemeenten willen meer geld voor huisverbod

20-09-2011

Nederlandse gemeenten willen meer geld om huisverboden op te leggen. Dat schrijven zij in een brief aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Teeven riep onlangs nog op het tijdelijk huisverbod vaker in te zetten om bijvoorbeeld kindermishandeling tegen te gaan.

Middelen te beperkt

De vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft altijd al aangegeven dat de middelen die gemeenten ontvangen voor het opleggen van een huisverbod te beperkt zijn. Behalve dat de bedragen per traject niet toereikend zijn, is ook de schatting van het aantal huisverboden dat zou worden opgelegd veel te voorzichtig geweest. Het blijken er veel meer te zijn dan de voorziene duizend per jaar. In 2010 waren het er bijna drie keer zoveel.

Gesprek

De gemeenten willen hierover graag met Teeven in gesprek. Zij stellen dat de praktijk uitwijst dat een tijdelijk huisverbod een uitstekend middel is om geweld tegen te gaan. Maar gemeenten moeten dan wel over voldoende geld beschikken om de huisverboden zorgvuldig uit te voeren.

Meer informatie