Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opnieuw landelijke campagne huiselijk geweld

21-07-2011

De rijksoverheid gaat van 14 november t/m 12 december dit jaar de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld 'Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander' herhalen. Tijdens de campagneperiode zullen de Steunpunten huiselijk geweld, politie of hulpverlening het mogelijk drukker krijgen, omdat meer mensen contact opnemen.

Het is het vijfde jaar dat deze campagne - een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport - wordt gehouden. Doel is en blijft dat iedereen die met huiselijk geweld in aanraking komt, weet dat zij of hij hulp kan zoeken via het landelijke telefoonnummer 0900 - 126 26 26 en via de website externe linkwww.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

De in 2010 aangepaste tv-spot verwoordt het standpunt van een omstander van huiselijk geweld en roept op om hulp te vragen. Op de radio worden dezelfde spots als in 2009 en 2010 uitgezonden (met als invalshoek slachtoffer, omstanders en pleger). Centrumgemeenten en Steunpunten kunnen de campagneperiode aangrijpen om in de eigen regio een voorlichtingscampagne te starten.

In juni 2011 is de evaluatie van de campagne in 2010 verschenen.