Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Teeven stuurt centrumgemeenten brief over huisverbod

21-07-2011

De Wet tijdelijk huisverbod heeft duidelijk een toegevoegde waarde om huiselijk geweld tegen te gaan. De uitvoering ervan is inmiddels goed geworteld in de desbetreffende organisaties. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de centrumgemeenten laten weten. Hij spreekt daarbij zijn waardering uit voor hun inzet om deze wet tot een succes te maken.

Verbeterpunten

De staatssecretaris baseert zicht op een tussentijdse procesevaluatie. Deze evaluatie laat ook een aantal verbeterpunten zien en doet suggesties om de praktische uitvoering te verbeteren. Deze punten betreffen preventie, de aanpak van kindermishandeling en handhaving.

Zo zou het huisverbod eerder, preventiever ingezet moeten worden. Daarnaast wordt het huisverbod nog nauwelijks toegepast als alleen kinderen het slachtoffer zijn. De wet biedt deze mogelijkheid wel. Verder blijkt dat er veel meer huisverboden worden overtreden, dan dat er processen-verbaal door de politie worden opgemaakt. Terwijl het belangrijk is dat alle gevallen van overtreding worden gemeld. Overtreding van het huisverbod is een misdrijf waarop maximaal twee jaar gevangenisstraf staat.

Effectevaluatie

Sinds de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod op 1 januari 2009, is deze bestuursrechtelijke maatregel inmiddels meer dan 5000 keer toegepast. In 2014 zal een effectevaluatie plaatsvinden die antwoord moet geven op de vraag in hoeverre het huisverbod heeft bijgedragen aan de vermindering van huiselijk geweld.