Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De sociale staat van Nederland 2011

21-11-2011

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Die vraag staat centraal in De sociale staat van Nederland (SSN). In de editie van 2011, die vorige week verscheen, wordt huiselijk geweld voor het eerst expliciet als subthema beschreven.

De SSN beschrijft hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan en welke veranderingen in de kwaliteit van leven zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan. De SSN bestrijkt vele maatschappelijke terreinen: onderwijs, publieke opinie, inkomen en werk, gezondheid, preventie en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, sociale veiligheid, en wonen en woonomgeving. Deze uiteenlopende thema's worden in samenhang beschreven en geplaatst in de economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving. Ook worden trends in de tijd weergegeven. Zo ontstaat een beeld van de actuele leefsituatie van de Nederlandse bevolking.

Op pagina 266-267 wordt een samenvatting gegeven van recent onderzoek naar huiselijk geweld. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de aard en omvang, de aangiftebereidheid en het tijdelijk huisverbod.