Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer meldingen ouderenmishandeling

22-12-2011

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2010 zijn in totaal 855 meldingen gedaan, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2009. Dat zegt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

De cijfers over 2010 geven voor een deel dezelfde gegevens als voorafgaande jaren. Ook nu weer blijkt dat vrouwen veel vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen. In de meeste situaties is de pleger een familielid, vaak een (klein)kind of (ex)partner. Driekwart van de meldingen betreft moedwillige (opzettelijke) mishandeling.

Aard van de mishandeling

Meldingen over lichamelijke mishandeling kwamen het vaakst voor, namelijk 32 procent. Daarna psychische mishandeling (30%) en financiële uitbuiting (26 procent). Verwaarlozing (6 procent) en schending van rechten (7 procent). Seksueel misbruik wordt zeer zelden gemeld. In 47% van de situaties gaat het om (ex) partners, die hun partner mishandelen.

In 37 procent gaat het om (klein)kinderen, en in 5 procent om een ander familielid. In 9 procent gaat het om kennissen of buren. Slechts 1% betreft het melden van mishandeling door een beroepskracht. Bij 156 meldingen is bekend of het om opzettelijke mishandeling dan wel ontspoorde zorg gaat. Bijna driekwart van de meldingen betreft moedwillige mishandeling of misbruik en 25 procent betreft ontspoorde zorg.

De meldingen komen binnen bij Steunpunten Huiselijk geweld, Meldpunten Ouderenmishandeling en Meldpunten Zorg en Overlast uit de regio’s en gemeenten. Het zijn voornamelijk professionals werkzaam bij het ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling, die melden. Voor mishandeling door professionals is er sinds 15 juni een speciaal meldpunt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Actieplan Ouderen in veilige handen

De bestrijding van ouderenmishandeling krijgt tussen 2011 en 2014 een extra impuls vanuit het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van het ministerie van VWS. Structureel wordt per jaar 10 miljoen euro uitgetrokken om geweld tegen ouderen sneller te signaleren en te stoppen, o.a. door verbeterde melding en goede ondersteuning van de slachtoffers. Er komt bijvoorbeeld ook een voorlichtingscampagne voor ouderen zelf en hun omgeving en een meldplicht voor professionals.