Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

IOT wil meer aandacht voor eergerelateerd geweld

23-05-2011

Het debat over eergerelateerd geweld dreigt op de achtergrond te raken door de bezuinigingen bij gemeenten. Aydin Akkaya, voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT) is bang dat alle kennis die in de afgelopen tien jaar is verzameld, verloren gaat. Hij heeft CDA-Kamerlid Mirjam Sterk gevraagd het onderwerp weer op de agenda te zetten.

In een interview met het dagblad Trouw stelt Akkaya dat er de afgelopen tien jaar veel bereikt is. "Het taboe op praten over eerwraak is vrijwel verdwenen. (…) Met het IOT en andere migrantenorganisaties hebben we tal van lezingen gehouden en samenwerking gezocht met de politie en de vrouwenopvang. Dat netwerk zorgt ervoor dat eerwraak sneller wordt herkend door hulpverleners. Ook wordt er nu vaker aangifte gedaan en komt het onderwerp bij veel families aan bod tijdens de opvoeding. Op dit moment hebben we de laatste van zeven campagnes afgesloten waarin we eergerelateerd geweld aan de orde proberen te stellen. We hebben in tien jaar ruim zeventigduizend mensen bereikt met ons voorlichtingsmateriaal."

Momenteel beschikt vooral de politie in Den Haag over veel kennis op het gebied van eergerelateerd geweld. Akkaya zou graag zien dat deze agenten hun kennis aan andere politiekorpsen overbrengen, zodat het ook in andere steden sneller wordt herkend. “Maar gemeenten willen daar nu geen geld in steken vanwege de bezuinigingen. Het debat over eerwraak raakt daardoor op de achtergrond", aldus de IOT-voorzitter.