Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Aanpak kindermishandeling schiet tekort’

23-11-2011

De overheid doet te weinig tegen kindermishandeling. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben geen effect gehad. Het aantal gevallen van kindermishandeling per jaar is zelfs toegenomen.

Dat aantal ligt momenteel boven de 118.000. Vijf jaar geleden was dat aantal nog 107.000. Verder blijkt dat jaarlijks vijftien kinderen door mishandeling overlijden.

Twee rapporten

De Kinderombudsman heeft vandaag twee rapporten over kindermishandeling in ontvangst genomen: een rapport van het Kinderrechtencollectief en een rapport van de Kennisinstituten. Deze rapporten heeft hij aan de Tweede Kamer aangeboden.

Aanmoedigen

Volgens Dullaert is er de laatste jaren wel veel aandacht om het melden van mishandeling aan te moedigen, maar zijn er nog steeds maatregelen nodig om mishandeling te voorkomen.

Hij pleit daarom voor een systeem van landelijke opvangcentra, waar een geval van de eerste melding tot en met de nazorg wordt behandeld. De kinderombudsman pleit ook voor meer geld om het groeiende aantal meldingen van mishandeling te kunnen behandelen.

Downloads