Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Enschede verlengt aanpak eergerelateerd geweld

24-01-2011

Het college van B en W van de gemeente Enschede heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van eergerelateerd geweld verlengd. Enschede werkt hierbij samen met de gemeenten Almelo en Hengelo en tien andere instanties.

Met deze ketenaanpak is vorig jaar een begin gemaakt. Enschede is een van de tien proefgemeenten die lokaal uitvoering geven aan het landelijke programma 'Aan de goede kant van de eer'. De verschillende partners (vanuit zorg en justitie) en de gemeenten werken samen ten behoeve van de preventieve- en de veiligheidsaanpak van slachtoffers en mogelijke slachtoffers van deze vorm van geweld.

De afgelopen maanden hebben in de drie grote Twentse gemeenten politiemensen, vertrouwenspersonen op scholen, huisartsen en maatschappelijk werkers een training gehad om 'eergerelateerd geweld' te herkennen. Bij het Meldpunt Huiselijk Geweld komt bovendien een expertiseteam, dat hulpverleners kan bij staan. Verder wordt er ingezet op meer voorlichting aan de zogenoemde zelfhulporganisaties van allochtonen, zodat het probleem bij hen beter bespreekbaar wordt.