Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zwolle maakt aanpak kindermishandeling onderdeel van CJG

24-01-2011

De gemeente Zwolle gaat de regionale aanpak van kindermishandeling (RAAK) het komend jaar inbedden in de Centra voor jeugd en gezin. Met de RAAK-aanpak wordt huiselijk geweld aangepakt en opvoed- en opgroeiondersteuning geven.

Door de aanpak te verankeren in het CJG, anticipeert de gemeente direct in de buurt van gezinnen op mogelijke signalen van opvoedonmacht die kunnen uitmonden in kindermishandeling. Jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen in Nederland het slachtoffer van mishandeling. Met de RAAK-aanpak wordt kindermishandeling vroegtijdig gesignaleerd, wordt er hulp geboden om de gevolgen te beperken en wordt gepoogd te voorkomen dat ouders hun kinderen mishandelen.

De verankering in het CJG gebeurt in nauwe samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt huiselijk geweld. De gemeente Zwolle voert als centrumgemeente voor vrouwenopvang hierin de regie. De rijksoverheid stelde hiervoor eind 2010 een bijdrage van 50.000 euro beschikbaar.