Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

On-line onderzoek seksueel geweld

24-11-2011

GGD Amsterdam is een landelijk onderzoek naar seksueel geweld begonnen. Het online-onderzoek wordt gehouden onder vrouwen en mannen van 15 jaar en ouder die het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Het onderzoek moet onder andere antwoord geven op de vraag waarom de aangiftebereidheid van seksuele delicten zo laag is.

Voor het onderzoek is een externe linkwebsite ontwikkeld waarop een vragenformulier is geplaatst dat door slachtoffers van seksueel geweld online en anoniem kan worden ingevuld. Voor het onderzoek komen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van 15 jaar en ouder in aanmerking.

Seksueel geweld

Onder seksueel geweld wordt verstaan: seksuele intimidatie (iedere vorm van toenadering met een seksuele lading of seksueel gedrag dat door het slachtoffer als ongewenst wordt ervaren), aanranding (een ongewenste aanraking met een seksuele lading) en verkrachting (een ongewenste geslachtsgemeenschap).

Seksueel geweld is een groot maatschappelijk probleem dat frequent voorkomt. Gegevens van slachtofferenquêtes van het CBS laten zien dat op jaarbasis rond de 2 procent van de vrouwen en 0,3 procent van de mannen boven de vijftien jaar in Nederland slachtoffer wordt van een of meer ongewenste seksuele contacten. In 6 procent van de gevallen gaat het om aanranding of verkrachting, in 12 procent om een poging daartoe.

Twaalf procent van de vrouwen is ooit verkracht

Twaalf procent van de vrouwen en bijna 3 procent van de mannen is ooit verkracht. Ook onder jongeren komt seksueel geweld veelvuldig voor. Uit de landelijke jeugdmonitor van het CBS in 2009 is gebleken dat bijna een kwart van de 15- tot 25 jarige meisjes en vrouwen en 4 procent van de jongens en mannen van die leeftijd ooit in hun leven seksueel geweld hebben meegemaakt.

Aangiftebereidheid is laag

De veiligheidsmonitor van het CBS toonde aan dat in 2009 slechts 3 procent van alle seksuele delicten in Nederland werd aangegeven bij de politie. Van deze seksuele delicten zou 9 procent gemeld zijn als dat anoniem had gekund. Het is momenteel onduidelijk waarom zo’n klein deel van de seksueel geweldslachtoffers aangifte doet bij de politie. Ook is onbekend welke omstandigheden zouden maken dat slachtoffers wel tot aangifte bij de politie zouden overgaan. Dit onderzoek is bedoeld om antwoord op deze vragen te krijgen.