Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Fier breidt opvang slachtoffers loverboys en eergeweld uit

26-09-2011

Fier Fryslân heeft twee nieuwe opvangvoorzieningen geopend: Asja III en Zahir II. Deze anonieme en veilige opvangvoorzieningen zijn respectievelijk voor slachtoffers van loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld. Reden voor de uitbreiding is het tekort aan opvangplekken voor deze doelgroepen.

Te weinig plekken

"Landelijk gezien zijn er te weinig plekken waar deze meiden veilig kunnen worden opgevangen", zegt Amanda de Wind, manager Centrum Jeugd. "Ter illustratie: het afgelopen jaar hebben we 48 procent van de meiden die bij Zahir aanklopten moeten weigeren. We hadden gewoonweg geen plek voor ze. Wat je dan krijgt, zijn schrijnende situaties. Deze meiden kunnen op weinig andere plekken terecht voor de specialistische hulp zoals Fier die biedt. Ook als het gaat om meiden die in handen zijn gevallen van een loverboy, is er veel behoefte aan gespecialiseerde opvang. En ook hier is Fier een van de weinige specialisten in Nederland. Een uitbreiding van Asja en Zahir kon daarom niet langer uitblijven."

Gebrek aan specialistische hulp

Een tweede reden voor een nieuwe Asja en Zahir is het gebrek aan specialistische hulp aan slachtoffers van geweld met een licht verstandelijke beperking. De Wind: "Daar gaan we extra op inzetten. Uiterlijk zie je niets aan deze meiden, maar ze hebben wel degelijk een behandeling op maat nodig. Doordat ze hun handicap vaak goed weten te camoufleren, worden ze in de reguliere hulpverlening vaak overvraagd. Wat deze meiden nodig hebben is een rustige en beschermde omgeving waarin de hulp is afgestemd op hun capaciteiten."

Asja III

Asja III is de derde kleinschalige opvangvoorziening van Fier voor meiden van 14 t/m 23 jaar die willen ontsnappen aan hun mensenhandelaar, pooier of loverboy. Deze meiden zijn via dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terecht gekomen of dreigen hierin terecht te komen. Asja biedt een pedagogisch basisklimaat, een specialistisch dagprogramma met onderwijs, leermodulen, groepstherapie gericht op deze problematiek, begeleiding, behandeling (jeugd-ggz), oudergesprekken en systeemtherapie. Het ‘normaliseren’ van gedrag wordt onder andere gedaan door sport en het project Bijzondere Vriendschappen.

Zahir II

Zahir II is de tweede kleinschalige opvangvoorziening van Fier voor meisjes van 14 t/m 23 jaar die te maken hebben met eergerelateerde druk, eergerelateerd geweld of dreiging van eerwraak. Zahir biedt een pedagogisch basisklimaat, een specialistische dagprogramma met onderwijs, leermodulen, groepstherapie gericht op deze problematiek, begeleiding, behandeling (jeugd-ggz), indien mogelijk wordt met ouders/familie bemiddeld. Het ‘normaliseren’ van gedrag wordt onder andere gedaan door sport en het project Bijzondere Vriendschappen.

Fier Fryslân

externe linkFier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor anonieme opvang.