Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inmiddels 80 meldingen bij Meldpunt Ouderenmishandeling

26-10-2011

Het Meldpunt Ouderenmishandeling heeft in de eerste vier maanden van zijn bestaan ruim 80 meldingen ontvangen over ouderen die door hun hulpverleners worden mishandeld. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), waar het meldpunt is ondergebracht, benadrukt daarbij dat mishandeling vaker voorkomt dan gemeld wordt.

Afhankelijke situatie

Ouderen melden nauwelijks zelf. “Zij zijn kwetsbaar en verkeren vaak in een hele afhankelijke situatie”, aldus Joke de Vries, hoofdinspecteur van de Inspectie voor de gezondheidszorg. “Het is heel moeilijk om hen zelf vragen iets te doen, maar hopen wel dat zij hun familieleden op de hoogte stellen.”

Aangifte

Bij ernstige verdenkingen zet de directie van de zorginstelling de vermeende pleger direct op non-actief. Wanneer blijkt dat er sprake is van ernstige mishandeling, verwaarlozing, misbruik of beroving, wordt de instelling aangespoord aangifte te doen bij de politie. Ook heeft de inspectie zelf al een keer aangifte gedaan.

Het Openbaar Ministerie kan de hulpverleners voor de strafrechter slepen, maar ook voor de tuchtrechter. Die kan hulpverleners berispen en een arts in het zwaarste geval zelfs zelfs uit het BIG-register schrappen. De arts mag dan in Nederland zijn beroep niet meer uitoefenen.

Meldpunt

Het externe linkmeldpunt is in juni opgericht op verzoek van het kabinet. Het gaat om een tijdelijke proef tot 1 januari 2012. Daarna komt er een algemeen meldpunt voor misstanden in de zorg.

Meer informatie