Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rotterdam-Rijnmond legt 500ste huisverbod van 2011 op

27-12-2011

In de regio Rotterdam-Rijnmond is op woensdag 21 december het 500ste huisverbod van 2011 opgelegd . Dit is wederom een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren; het aantal huisverboden bleef toen (net) onder de 500 per jaar steken.

Trend

De trend vlakt wel af, zo blijkt uit de laatste cijfers met betrekking tot de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. De toename van de inzet van het huisverbod bevestigt dat er blijvende aandacht van de ketenpartners nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doorbraken

In de praktijk wordt opgemerkt dat slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling het steeds minder als taboe zien om hier melding van te doen. Het overwinnen van de angst en schaamte om melding te doen is een positieve ontwikkeling. De effectiviteit van het huisverbod draagt er ook aan bij dat slachtoffers eerder bereid zijn melding te doen. Deze doorbraken zijn redenen voor ketenpartners om het huisverbod toe te blijven passen.

Toename

De verwachting is dat de toepassing van het huisverbod in 2012 zal toenemen, mede doordat er meer mogelijkheden komen om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden en omdat er verscherpte aandacht is voor kindermishandeling. Zo is bij door de gemeente gesubsidieerde instellingen vanaf 1 januari 2012 de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling als subsidievoorwaarde opgenomen.

Dit houdt in dat zij huiselijk geweld en (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling moeten melden. De komende jaren staat voorop dat de bescherming van slachtoffers van groot belang blijft, net als het zo snel mogelijk ingrijpen en vóórkomen van recidive.