Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Juridische ondersteuning voor slachtoffer bij huisverbod

28-02-2011

Slachtofferhulp Nederland biedt vanaf 1 maart gratis juridische ondersteuning aan slachtoffers bij een tijdelijk huisverbod. Daarmee voorziet minster Opstelten van Veiligheid en Justitie in de behoefte aan juridische ondersteuning van slachtoffers van de uithuisgeplaatsten, die de reguliere hulpverlening niet biedt.

Wanneer de burgemeester een tijdelijk huisverbod oplegt, kan degene aan wie dit verbod is opgelegd een procedure tegen de burgemeester starten door de zaak voor te leggen aan de voorzieningenrechter. De uithuisgeplaatste krijgt daarbij juridische ondersteuning. Hoewel het slachtoffer geen partij is bij de procedure, kan hij of zij toch behoefte hebben aan juridische hulp. Daarin was tot op heden niet voorzien. Om die reden heeft minister Opstelten Slachtofferhulp Nederland verzocht deze juridische ondersteuning aan slachtoffers aan te bieden. Slachtofferhulp Nederland heeft aan dit verzoek voldaan en werkafspraken gemaakt met de Steunpunten Huiselijk Geweld. Deze werkafspraken worden op 1 maart 2011 van kracht.

De ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland biedt betreft juridische begeleiding, zoals voorlichting over de procedure bij de rechtbank en desgewenst meegaan naar de zitting of het op schrift stellen van het standpunt van het slachtoffer over het huisverbod. Met deze ondersteuning is de juridische positie van slachtoffers van huiselijk geweld verbeterd, zoals ook in het regeerakkoord is aangekondigd.