Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Minder meldingen kindermishandeling Brabant

29-04-2011

Het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Brabant is licht afgenomen. Volgens Erik Dracht, aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de provincie, is dat te danken aan snellere en betere aandacht voor kindermishandeling.

In 2009 werd 9.097 keer contact opgenomen met het AMK bij een vermoeden van kindermishandeling, vorig jaar daalde dat aantal naar net onder de 9.000. Het aantal meldingen bij het AMK dat leidt tot een nader onderzoek, is wél gestegen, van 2.071 in 2009 naar 2.163 in 2010.

RAAK

De aanpak van kindermishandeling werd vorig jaar in Brabant geïntensiveerd. Onder de noemer Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK) worden professionals in onder meer kinderopvang, onderwijs en maatschappelijk werk getraind in het herkennen en bespreken van signalen van verwaarlozing en mishandeling.

Met een groot aantal instellingen is afgesproken dat beroepskrachten alerter moeten zijn op kindermishandeling. Dat heeft, volgens Dracht, tot gevolg dat mogelijke gevallen van kindermishandeling al in een eerder stadium opgepakt worden en met ouders worden besproken zonder dat het AMK wordt ingeschakeld.

Meldcode

Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week een campagne gelanceerd in de strijd tegen kindermishandeling. Die moet de aandacht vestigen op de meldcode die vanaf volgend jaar verplicht wordt.