Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Behandeling slachtoffers kindermishandeling kan beter'

29-06-2011

De behandeling van jeugdige en volwassen slachtoffers van kindermishandeling is voor verbetering vatbaar. Dat staat in het advies Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling, dat de Gezondheidsraad gisteren aan de staatssecretaris van VWS heeft aangeboden.

De behandeling die de jeugdzorg en de (geestelijke) gezondheidszorg bieden, is vaak versnipperd en niet onderzocht op effectiviteit. De behandelingen waarvan wel bewezen is dat ze werken,worden niet overal ingezet.

Integrale behandelaanpak

De schadelijke gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn en levenslang doorwerken. De afgelopen jaren heeft de overheid veel gedaan om de preventie, signalering en melding van kindermishandeling te verbeteren (zie eerdere berichtgeving). In de behandeling van de gevolgen valt nog veel winst te halen, constateert de Gezondheidsraad. Kindermishandeling kan onder andere leiden tot hersenletsel, angsten, depressies, gedragsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen. Maar mensen die als kind zijn mishandeld hebben ook een grotere kans op chronische ziekten als obesitas, astma en hart- en vaatziekten.

Als er sprake is van mishandeling, moet eerst goed in kaart gebracht worden wat er precies aan de hand is om een integrale behandelaanpak te kunnen formuleren. In de praktijk gebeurt dit vaak niet, omdat er te veel verschillende zorgverleners bij betrokken zijn die onderling slecht afstemmen.

Evidence-based werken

Van de meeste methoden die worden gebruikt om jeugdige en volwassen slachtoffers van kindermishandeling te behandelen, is niet bekend of ze werken: daar wordt in de meeste gevallen geen onderzoek naar gedaan. Dit gebrek aan bewezen effectieve behandelingen speelt
wereldwijd en is dus niet specifiek voor Nederland. Van slechts twee traumabehandelingen is bewezen dat ze effect hebben: traumagerichte cognitieve gedragstherapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Probleem is alleen dat deze behandelingen niet
overal in Nederland worden ingezet en ook niet altijd op de juiste manier worden uitgevoerd.

Ook is er een methode die aantoonbaar helpt om fysieke mishandeling te doen stoppen en de
relatie tussen ouder en kind te verbeteren: de Parent-child-interaction therapy. Volgens de Gezondheidsraad zou evidence-based werken vanzelfsprekend moeten worden in de hulp aan slachtoffers van kindermishandeling.

Samenvatting van de publicatie pdf bestandBehandeling van de gevolgen van kindermishandeling (nr 2011/11) (pdf, 22 Kb)