Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Pleidooi voor meer aandacht preventie eergerelateerd geweld

30-11-2011

Potentiële daders van eergerelateerd geweld verdienen meer aandacht. Celal Altuntas van de Haagse welzijnsorganisatie Zebra, pleit voor preventieve gesprekken. Dat bracht hij naar voren op het congres ‘Mannelijke Eer’ dat vorige week in Den Haag plaatsvond. Vanavond is Altuntas te gast in het tv-programma Moraalridders.

Drempel

Volgens Altuntas is de drempel voor potentiële daders van eergerelateerd geweld hoog om het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. "Binnen hun familie kunnen ze het niet hebben over een eventueel afzien van eergerelateerd geweld of zelfs eerwraak. Ze zouden daardoor hun status in de gemeenschap verliezen en daarmee ook hun identiteit.

Iemand kan binnen de gemeenschap zo zwaar onder druk worden gezet dat hij geen andere mogelijkheid meer ziet dan tot handelen over te gaan. Eerwraak is daarom ook geen misdaad van een individu, maar een collectieve misdaad die uitermate lastig is aan te pakken."

Positief

De Haagse hulpverlener meent dat beleidsmakers en justitie te weinig aandacht hebben voor de potentiële pleger van eergerelateerd geweld. "Lange tijd is er slechts aandacht geweest voor de slachtoffers. Begrijpelijk, want iedereen spreekt schande van zo’n misdaad. Over aanpak en preventie hoor je nauwelijks iemand." Zelf lukte het hem al verscheidene keren eergerelateerd geweld te voorkomen.

Hij probeert potentiële daders niet te overtuigen dat hun gevoelens nergens op slaan. "Eer op zich hoeft niet negatief te zijn", vindt hij; "eer is ook positief. Het gaat erom hoe je daar mee omgaat. Begrip tonen voor de gevoelens van de mogelijke daders is volgens hem erg belangrijk. Kom vooral niet aan met een preek over Nederlandse normen en waarden."

Meer informatie