Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opstelten: aanpak eerwraak gaat door onder Nationale politie

27-10-2011

Het Landelijk Expertisecentrum eergerelateerd geweld wordt voortgezet binnen het toekomstige bestel van de Nationale politie. Dit zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren in het Haagse Concordia bij de presentatie van een lesboek van onderzoeker Janine Janssen.

Uniformiteit en professionaliteit

Het Landelijk Expertisecentrum eergerelateerd geweld (LEC EGG) heeft dit volgens Opstelten mede te danken aan het gegeven dat het team met de implementatie van de politieaanpak van eergerelateerd geweld heeft gezorgd voor uniformiteit en professionaliteit van de aanpak binnen de Nederlandse politie. Duidelijkheid over wat partners van de politie kunnen verwachten, het bevorderen van rechtsgelijkheid via een uniforme werkwijze, en het terugdringen van bureaucratie zijn hierbij speerpunten in de aanpak van de minister. "We gaan dus door, dames en heren. We laten deze slachtoffers niet in de kou staan", aldus Opstelten.

Schering en inslag

Het LEC EGG had de bijeenkomst georganiseerd rond de presentatie van het lesboek ‘Schering en inslag. Enkele wenken voor politieambtenaren en andere professionals voor opbouw en onderhoud van netwerken in de multi-etnische samenleving’. Ook werd een externe linkwebsite gepresenteerd waar geïnteresseerden informatie kunnen vinden over eergerelateerd geweld en het LEC EGG.

Netwerken

In haar presentatie pleitte het hoofd onderzoek en opsteller van de publicatie, Janine Janssen, ervoor dat het opbouwen en onderhouden van netwerken tot de routine gaat behoren van politiemensen en andere professionals. “Een goede netwerker zoekt daarbij ook mensen op die er een andere visie op na houden”, aldus Janssen. Zij signaleerde dat veel professionals wel netwerken aangaan. "Maar goede netwerken vragen om voortdurend onderhoud. Een lange termijninvestering is nodig om netwerkrelaties uiteindelijk succesvol te laten zijn", aldus Janssen.

Landelijk kwartiermaker

Ook Gerard Bouman, landelijk kwartiermaker voor de Nationale politie, nam deel aan de bijeenkomst. Hij was korpschef van de politie Haaglanden toen in 2004 een klein team binnen deze politieregio een pilot startte voor de politieaanpak van eergerelateerd geweld startte. In 2008 is dit team onder leiding van politiecommissaris Willem Timmer uitgegroeid tot het huidige landelijke expertisecentrum.

Bouman: "Toen ik de eerste gesprekken voerde over eergerelateerd geweld, dacht ik aanvankelijk dat hier sprake was van een hobby van één politieman. Voor mij bleek echter al snel dat dit niet het geval was. Nadat ik een paar keer heb meegekeken bij de uitvoering van het politiewerk, zag ik dat hier sprake was van een reëel bestaand probleem."

Hanneke Ekelmans, directeur Opsporing en Informatie bij de politie Haaglanden, stelde in haar openingswoord dat de keuze voor operationele en wetenschappelijke samenwerking in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de politieaanpak van eergerelateerd geweld.

Gedeelde doelbinding

Vanuit de wetenschap en de praktijk lieten hoogleraar Wim Huisman en ervaringsdeskundige Mulki Hassan Mohamed hun licht schijnen op de praktijk van het netwerken. Volgens Huisman is het bij samenwerking cruciaal dat partijen werken vanuit een gedeelde doelbinding voor de samenwerking. Mulki Hassan Mohamed adviseerde het publiek niet al bij de eerste kennismaking te oordelen over anderen, en te proberen de zienswijzen van anderen te begrijpen. Waar bij het eerste contact nog sprake kan zijn van onbegrip, kan een tweede contact uitgroeien tot een waardevolle samenwerking, zo toonde Hassan Mohamed aan met eigen praktijkvoorbeelden.

LEC EGG

Het LEC EGG is een in Den Haag gevestigd gespecialiseerd politieteam, dat andere politieregio’s ondersteunt bij hun aanpak van erekwesties. Zij doet hiervoor onderzoek, ontwikkelt instrumenten en voert op verzoek van andere korpsen analyses uit bij mogelijke eergerelateerde problematiek. Ook onderhoudt het LEC EGG netwerken met andere ketenpartners, en rapporteert het centrum aan het ministerie van Justitie over de voortgang en knelpunten in de aanpak van eergerelateerd geweld.