Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Presentatie publicatie ‘De Oranje Huis-aanpak; Blijf van m’n lijf nieuwe stijl’

01-11-2011

In het Amsterdamse Hotel Casa 400 heeft mevrouw drs. E.T.J. van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS, vanmiddag de eerste publicatie ‘De Oranje Huis-aanpak’ in ontvangst genomen. Van Kooten ontving het boekwerk tijdens een werkconferentie van Blijf Groep.

Aanpak Oranje Huis

De aanpak Oranje Huis kenmerkt zich door openheid, niet meer geheim maar midden in de buurt, gericht op het hele gezin met hulp op maat. Sinds juli 2009 is deze aanpak grondig beproefd, onderzocht en bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in een beschreven werkwijze, die tijdens deze werkconferentie is gepresenteerd.

Het Oranje Huis is een vernieuwde aanpak van huiselijk geweld. Toekomstgericht en met als kerngedachte: veiligheid maak je samen. Lange tijd lag in de hulpverlening de nadruk op opvang en op wegvluchten voor geweld in plaats van op stoppen van geweld. Het Oranje Huis werkt aan veiligheid met open vizier, in een open setting, en zo mogelijk met het hele gezin. Niet meer geheim, maar midden in de buurt.

Sociale cohesie en ontmoeting

Het Oranje Huis verbindt zich actief met de buurt, vanuit de visie dat sociale cohesie en ontmoeting de veiligheid bevordert. Doordat het adres niet geheim is, kunnen clienten bezoek ontvangen en kunnen partnergesprekken en gezinsgesprekken tot een belangrijke doorbraak leiden in de geweldspiraal. Daarbij is veiligheid een belangrijke voorwaarde.

Blijf Groep heeft haar eerste Oranje Huis onlangs geopend in Alkmaar. Daar zijn alle typen hulp in één gebouw gebundeld - advies en hulp, crisisopvang én begeleid wonen – waardoor hulp op maat mogelijk is voor iedere cliënt in Noord Holland.

Martien Kuitenbrouwer, voorzitter van stadsdeel West gemeente Amsterdam, is aanhanger van deze nieuwe aanpak van huiselijk geweld en zeer geïnteresseerd om te zoeken naar vestigingsmogelijk-heden voor een Oranje Huis in Amsterdam.

Stichting Blijf Groep

Stichting Blijf Groep heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bieden, coördineren en organiseren van directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld; het ontwikkelen en delen van kennis over huiselijk geweld en het structureel vragen van steun en aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld.