Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ziekenhuis Drechtsteden wijst op aanpak kindermishandeling

29-08-2011

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in de regio Drechtsteden hangt dit najaar op alle locaties posters in de wachtkamers, waarop nadrukkelijk staat vermeld dat het ziekenhuis bij vermoedens van kindermishandeling een melding kan doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

De afspraken met het AMK heeft het ziekenhuis al enkele jaren. Nieuw is echter dat hier nu veel meer openheid over wordt betracht. Een onderliggend doel is om ouders te stimuleren hulp te accepteren of zelf hulp te zoeken.

Poster

Op de poster is een kind met letsel te zien. De bijbehorende tekst luidt: ‘Jaarlijks worden in Nederland naar schatting ruim 100.000 kinderen mishandeld. Aan het letsel waarmee een kind bij ons komt, kunnen wij niet zien hoe dit is ontstaan. Daarom doen wij ons werk met een gezonde dosis argwaan.

Overal in dit ziekenhuis waar kinderen komen, zijn wij alert op de signalen van kindermishandeling. We vragen dóór naar wat er is gebeurd. Bij twijfel ondernemen wij actie volgens onze afspraken met het AMK. Het Albert Schweitzer ziekenhuis dankt u voor uw medewerking en begrip. Mede namens alle kinderen die wij door onze werkwijze groter leed kunnen besparen.’

Checklist

Het signaleren van kindermishandeling gebeurt op alle afdelingen waar kinderen worden behandeld. In de computer moet een checklist worden doorlopen met vragen over soort letsel, plaats van het letsel, uiterlijk van het letsel, enzovoort. Bij een bepaalde score is sprake van een ‘alarm’. Een arts of verpleegkundige kan ook een ‘onderbuikgevoel’ hebben dat er thuis iets niet in de haak is.

De posters worden op 29 september officieel gepresenteerd tijdens een symposium van het Albert Schweitzer ziekenhuis over het signaleren van kindermishandeling. Tijdens lezingen en workshops krijgen onder anderen medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, consultatiebureau-artsen, verloskundigen en hulpverleners informatie over het samen bestrijden van kindermishandeling.